• havnen
 • opti1
 • 29er
 • wayfarer
 • aften
 • svaner
 • Nyd naturen

  Farum Sejlklub har til huse ved Furesøbad, som er et af de mest naturskønne områder i Nordsjælland.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De yngste sejlere mellem 7-12 år starter i optimistjollen, som er en sikker og robust jolle.

 • Sejlads for alle aldersgrupper

  De ældre ungdomssejlere (14-18 år) kan få flere udfordringer (og mere fart på) i 29er-jollen.

 • Skumsprøjt for de voksne

  Farum Sejlklub er hjemsted for et af landets største samling af Wayfarer-joller

 • Sejlads i solnedgangen

  En solnedgang over Furesøbad er noget af det smukkeste man kan opleve. Men så er det også tid til at komme ind :-)

 • Nyd naturen

  Furesøen byder på fantastiske naturoplevelser, herunder et rigt og varieret fugleliv.

Velkommen til klubben

Du har fundet hjemmesiden for Farum Sejlklub. Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Farum Sejlklub:

 • Du kan lære at sejle
 • Du kan deltage i kap- og tursejladser
 • Du kan som medlem låne sejlklubbens mange både
 • Du kan deltage i sejlklubbens sociale liv og få nye venner

Læs mere om sejlklubben her.

Kommende aktiviteter

20 feb 2018, 19:00 - 21:00
Sejlads på land
21 feb 2018, 19:30 - 21:30
FAS-Kordinations Udvalgsmøde (KU)
06 mar 2018, 19:00 - 21:00
Sejlads på land
08 mar 2018, 19:00 - 21:00
Generalforsamling
20 mar 2018, 19:00 - 21:00
Sejlads på land

Vejledning i ansøgning om jolleplads

Skrevet af Super User.

Hvis du har haft jolleplads sidste år

Så skal du blot opfylde nedenstående betingelser, og mærkatet med pladsnummer vil blive sendt til dig automatisk.

Du skal have betalt for medlemskab i FAS (klubmodul 100) med jollepladsgebyr (klubmodul 201) for plads til din jolle med jollevogn under og hvis du har yderligere behov for plads til landevejstraileren (klubmodul 202) , alt betalt automatisk i årets begyndelse til sejlklubben. Du behøver ikke foretage dig yderligere , jollemærkat bliver sendt til dig automatisk engang i starten af maj måned.

Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger efter kølbådssøsætningen (annonceret i FAS-nyt april nummer), dette opfodres jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning. 

Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS

Du skal have være meldt ind i Farum Sejlklub og betalt de forskellige klubmoduler (se foroven) . Fuldt aktivt senior medlemskab er en betingelse.

Du bedes udfylde og underskrive nedenstående aftale ”Ansøgning om jolleplads”, og sende den til undertegnede med alm. Post (den med frimærket) eller skannet ind og sendt vedhæftet en mail. Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloades og printes ud.

Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsirkring for båden. der dækker de skader du måtte forvolde på andre både på søen (det sker meget sjældent). Det kan være din indboforsikring dækker, ellers koster en separat bådansvars- forsikring ikke mange penge.

Til sidst skal du have et aluminiumsskilt med dit medlemsnummer som påklistres hækken på din båd og/eller fronten på din trailer. Dette kan erhverves ved køb over klubmodulets sejlershop. Aluskiltet bliver så tilsendt dig sammen med årets jollemærkat i starten af maj måned.

Hilsen Jollepladsmand
Jon E. Kjartansson

Jollepladser - tildelingsprocedure

Skrevet af Super User.

Følgende procedure er gældende for tildeling af jollepladser i Farum Sejlklub.

 1. Jollepladser tildeles kun medlemmer af Farum Sejlklub.
 2. Jolleplads fordeles af jollepladsmanden.
 3. Pladsen skal hvert år fornys ved indsendelse af kupon fra årets første nummer af Klubnyt.
 4. Jollepladserne fordeles efter følgende kriterier:
  1. Aktive sejlere tildeles plads nærmest slæbestedet.
  2. Tunge joller rykker frem i forhold til lette joller.
  3. Joller af samme type lægges fortrinsvis samlet.
 5. Jollen skal være forsynet med aluminiumsskilt med medlemsnummer samt årsmærke på agterspejlet. Begge dele skal være synligt når jollen står på pladsen med påsat presenning.
 6. Årsmærket fremsendes samtidig med tildeling af plads.
 7. Årsmærket betales jf. gældende takst. Beløbet dækker alene udgifterne til administration af mærket.
 8. Joller der ikke har årets årsmærke på senest d. 1. maj, kan uden yderligere varsel blive fjernet fra jollepladsen.
 9. Jollen skal være sejlklar, i orden og være placeret på brugbar jollevogn, så den nemt kan flyttes i tilfælde af at det skulle være nødvendigt.
 10. Joller der ikke har sejlet mere end 5 gange det sidste år, kan ikke forvente at få fornyet deres plads, medmindre der er en særlig årsag hertil. Det er i tvivlstilfælde medlemmets ansvar at bevise aktivitet.
 11. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at have en landevejstrailer stående på jollepladsen. Denne skal også være forsynet med årsmærke. Landevejstrailer må ikke henstilles før dispensation er tildelt. Dispensation søges hos pladsmanden. Landevejstrailere der ikke er forsynet med årets årsmærke kan uden yderligere varsel blive fjernet fra jollepladsen.
 12. Jollen skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Vejrudsigten

2-døgnsudsigt

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk.

Børn og unge

Farum Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder gode og sjove sejladsoplevelser til unge mennesker mellem 8 og 25 år.

Vores helt unge sejlere lærer først at sejle i optimistjollen eller Tera-jollen Senere hen kan de lære at sejle i enten 405-jollen eller 29'er-jollen.

Læs mere om Ungdomsafdelingen her.

Sejlads for voksne

Seniorafdelingen står for aktiviteterne for sejlere over 25 år. Dette omfatter både kølbåde (Yngling og Triss) samt joller (primært Wayfarer).

Læs mere om seniorafdelingen her.

Medlems portal

Sejlklubben benytter Klubmodul til at administrere medlemmer, kontingenter, undervisningstilmelding, m.m.

Klik her for at gå til medlemsportalen.