Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen håndterer sejlads for børn og unge i alderen 7 - 25 år.

Funktion Navn Tlf. Mobil
Ungdomsleder (afdelingsleder) Anders Pjetursson 4448 5428
Ungdomsudvalg (se beskrivelse andetsteds på siden)
Generel information - Ungdom Til generelle henvendelser