Havnekranen - Sikkerhedsregler for brug

Publiceringsdato .

Enhver, der betjener kranen og sætter noget på dens krog, skal være godkendt af FAS, instrueret og fortrolig med brugen af betjeningspanelet, stropper, åg og andet udstyr, der anvendes i forbindelse med løft.

Man skal desuden være fyldt 18 år for at få lov til at betjene kranen.

Før et løft skal man sikre sig, at:

 • Åg og stropper sidder rigtigt bag krogens sikring.
 • Stropper og andet er godkendt til minimum byrdens vægt.
 • Der ikke er fejl og mangler på kranen eller det udstyr, der anvendes.
 • Der ikke er uvedkommende personer i kranens arbejdsområde.
 • Kranen ikke overbelastes. Max 1600 kg for hele løftet.
 • Løftet er lodret og i balance.

Kølbolte med øjer til løft af både (Yngling etc.) kan være rustne og have nedsat bæreevne. Stå derfor aldrig under en løftet båd.

Løft med kranen:

 • Personer må aldrig stå under en løftet byrde.
 • Kranen må ikke benyttes til personløft eller leg af nogen art.
 • Kranen må maksimalt løfte 1600 kg på krogen (inkl. evt. åg).
 • Kæden må ikke drejes eller snos.
 • Flyt aldrig taljen i el-kablerne.
 • Taljen må hverken køres helt i top eller helt ned. Dette kan give driftsstop, som kun tilkaldt montør kan afhjælpe.

Enhver har ret og pligt til at standse eller nægte et løft, som de nærer betænkeligheder ved.

Efter brug:

 • Krogen køres næsten helt op.
 • Kranens sikkerhedsafbryder slukkes og låses.
 • Kranens svingarm tøjres.
 • Klubbens stropper og andet udstyr samt nøgler lægges på plads.

Ved spørgsmål eller fejl og mangler på kranen kontakt venligst FAS driftsleder med det samme.

Farum Sejlklub, maj 2010