Kran-nyt

Publiceringsdato .

Opdatering november 2010

20120515 krankursusHavnekranens løbekat nu er forsynet med tovværk, så løbekatten manuelt kan flyttes uden at bruge krankrogen.

Endvidere har Søren repareret ophænget ved løbekatten, så den nu skulle køre uhindret på kranarmen.

Der ud over er der indkøbt nogle gjorder, som kan anvendes hvis man ikke vil bruge løfteåget. Disse gjorder – enten en meget kort eller en lidt længere – holder sammen på løftegjorderne og fastgøres på løftekrogen med 2 øjer frem for 4 øjer i løftegjorderne.

Det sidste der skal forbedres ved kranen er et skab på krantårnet ved manøvre knappen, og dette har Nikolaj ordret. Og mon ikke vi sørger for at dette bliver klaret inden jul.

Herefter skulle disse tekniske forbedringer medføre, at brugen af kranen er optimal.

Nu kan Klaus hermed også lettere få brovagtsbåden på land!!!

De bedste kranhilsner

Havnemand Jørn Jensen

Opdatering oktober 2010

Efter en længere prøveperiode med søsætning og optagning af både med havnekranen kan følgende oplyses.

Løfteåget

Løfteåget med 2 løftebjælker, der ikke er i samme niveau kan give lidt problemer med kædeophænget, hvor der skal tages højde for denne forskel.

Det undersøges om løfteåget skal ændres som det i YF.

Forsikring

Forsikringsforholdene som omtalt i sidste KlubNyt er ikke blevet ordentligt opfyldt af DS’s forsikringsmægler Willis, idet familieforsikringen med ansvar ikke gælder, når man er bruger af havnekranen, og derfor undersøges via FAS løsøreforsikring om der kan tegnes en forsikring for skader på havnekranen forårsaget af en af havnekranens brugere. Der er telefonisk foretaget en rundspørge om forsikringsforholdene på andre havnekraner, og der er meget forskellige tilgang til dette. Nogle har ingen forsikring og andre har mange forsikringer.

Det har ikke været muligt at får priser på en tillægsforsikring til havnekranen på nuværende tidspunkt, da vores løsøreforsikring også er tegnet via en forsikringsmægler, som vi først nu er i kontakt med. Finder vi en fornuftig løsning vil dette forhold blive sat på hjemmesiden og i næste KlubNyt.

Elkabel og betjening

Den monterede Jo-jo er ikke tilfredsstillende ophængt, og dette vil bliver rettet evt. med et skab monteret på havnekranen som det i YF.
Indtil vi får en løsning på de nævnte forhold, anmodes om at havnekranen bliver betjent med stor forsigtighed.


Havnemand Jørn Jensen