Torsdagsmatch - Sæsonafslutning

Publiceringsdato .

Søndag 3. okt sejles sæsonens sidste (torsdags)match, umiddelbart efter sejladsen er der sæsonafslutning i FAS med præmieuddeling for Furesømesterskab og samlet torsdagsmatch-regnskab. Vel mødt.