Angående Havnekranen

Publiceringsdato .

Da vi for en del år siden fik tilladelse til at opstille havnekranen, blev det aftalt, at den skulle efterlades, så den syner mindst muligt, når man står på land og kigger ud mod søen.

Husk derfor hvis du bruger havnekranen, at den skal efterlades med armen vinkelret på søbredden, så den peger ud i søen.

Det kan være lidt vanskeligere nu hvor flydebroerne er taget op, men kan alligevel gøres ved, at trække armen så langt ud som muligt stående på den faste bro mod vest, og herefter trække den videre på plads, ved at forlænge et træktov og trække stående på “Jyske Bro” (den lille bro mellem de to bådramper). Ekstra tovværk, som kan bruges som forlænger, findes i skabet i hallen med ankermateriel.

Når armen er trukket på plads, tøjres den med de to træktov, et til hver side som bindes fast til de kraftige beslag med U-jern, der er monteret på spunsvæggen.

 Sejlerhilsen

Bestyrelsen

 

Havnekranen RigtigHavnekranen efterladt rigtigt!

 

Havnekranen ForkertHavnekranen efterladt forkert!