Kontingenter, m.m.

Publiceringsdato .

Kontingenter og indskud

Indmeldelser og indbetalinger håndteres via FAS' Klubmodul-side. Det årlige kontingent opkræves efterfølgende automatisk omkring 1. april hvert år.

 Kontingent, DKKIndskud, DKK
Seniorer 1.100 1
Ægtefæller 350 1
Unge 18-25 år 920 1
Unge u. 18 år 820 1
Pensionister o. 67 med min. 5 års medlemskab 920  
Passive 50% af ordinært kontingent  

Ved indmeldelse i perioden fra generalforsamlingen til 30.06. betales såvel indskud som kontingent.

Ved indmeldelse efter 01.07. betales fuldt indskud, men kun ½ kontingent.

Ved indmeldelse efter 01.11. og indtil generalforsamlingen betales fuldt indskud, kontingentopkrævningen sker herefter i marts måned.

Ved evt. indmeldelse som passivt medlem betales 50 % af årskontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Ved overgang til aktiv betragtes beløbet som indskud.

Spørgsmål om medlemsskab eller kontingent rettes til klubsekretæren.

Træning i Ungdomsafdelingen

For at deltage i undervisning i Ungdomsafdelingen skal du først og fremmest være medlem af Farum Sejlklub og betale kontingent, jf ovenstående. Men man skal også betale et årligt gebyr til ungdomsafdelingen for lån af jolle, gebyr til træner, samt tilskud til løbende udgifter (f.eks. drift og vedligehold af vores gummibåde). Gebyrets størrelse er afhængigt af hvor meget man trækker på klubbens ressourcer, som angivet nedenfor:

Gebyr-typeGebyr, DKKForklaring
Lån af klubbens både/joller: 600 Betales kun hvis man låner klubjolle.
Trænergebyr: 300 Betales kun hvis man deltager i træning.
Materielgebyr: 300 Vedligehold af gummibåde m.m. Betales af alle.

Det maksimale gebyr bliver således 1.200,- kr. hvis man tager hele pakken. Sejler man kun i et halvt år (enten forårs- eller efterårs-sæson) skal man kun betale 50% af det årlige gebyr. Kontakt den ungdomsansvarlige for nærmere detaljer.

Gebyret indbetales ved tilmelding til et relevant hold på vores klubmodulside.

Andre priser (vejledende)

 Depositum, DKKBeløb, DKK
Klubnøgle 200  
Klubnøgle udleveres efter aftale med klubbens nøglemand, som opkræver depositum.
Klubstander   75
T-shirt   50
Havneplads
(årlig kommunal afg.)
  2.500
Henvendelser om plads i havnen skal ske til klubbens næstformand
Medlemsskilt til jolle / kølbåd (engangsudgift)   50
Jolle- og/eller trailerplads (årligt pr. stk.)   50
Henvendelser om jolleplads m.m. skal ske til klubbens jollepladsmand.