Seniorafdelingen

Seniorafdelingen håndterer sejlads for voksne over 25 år.

Funktion Navn Tlf. Mobil
Seniorleder (afdelingsleder) Stefan Lindeberg 6128 0720
Kapsejladsleder Claus Bidstrup 2072 2870
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen 9395 1956