Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen håndterer sejlads for børn og unge i alderen 7 - 25 år.

Funktion Navn Tlf. Mobil
Ungdomsleder (afdelingsleder) Tomas Christensen
Ungdomsudvalg (se beskrivelse under menupunktet "Ungdom")
Generel information - Ungdom Til generelle henvendelser