Ungdomsafdelingen

Publiceringsdato .

Generelt

bro sejlereFarum Sejlklubs (FAS) ungdomsafdeling (også kendt som FAS Ungdom) tilbyder gode og sjove sejladsoplevelser til unge mennesker fra 7-8 års alderen og helt op til 25 år.

Målsætningen med ungdomsafdelingen er følgende:

 • At tilbyde differentieret sejladsundervisning til ungdomssejlere i alle aldre.
 • At få ungdomsafdelingen til at fungere som en del af sejlklubben.
 • At få ungdomssejlerne til at føle at de hører til i klubben.
 • At videreføre og udbygge forældresamarbejdet.
 • At hverve nye medlemmer til ungdomsafdelingen og forældre til FAS.
 • At etablere køreplaner / hvidbøger over diverse arrangementer så nye forældre nemt kan indgå og overtage opgaver.
 • Udbygge hjemmesiden så den kommer til at indeholde mange praktiske anvisninger både for sejlere og forældre.

Enmands-joller

Unge sejlereDe yngste under 13 år vil normalt blive tilbudt at starte i en optimistjolle eller en Tera-jolle. Disse jolletyper er beregnet til en enkelt sejler, og er rigtig gode at starte sejler-karrieren i. De lidt større og øvede sejlere kan blive udfordret i en Zoom8 jolle, som også er beregnet til en enkelt sejler, men er mere krævende.

Vi afholder sejladstræning for enmands joller enten mandage eller tirsdage i sejler-sæsonen (ultimo april - ultimo juni og august - primo oktober). Det er muligt at starte direkte på træningsholdet, men vi anbefaler at man vælger et intro-kursus først.

Tomands-joller

Unge sejlere For de lidt ældre eller unge som er for store til optimistjollen samt unge der gerne vil sejle sammen, kan vi tilbyde sejlads i to-mands jolle.

Vi har Feva-,  og 29'er joller, som er tomands-joller. Feva kan godt sejle stærkt. Den er robust og stabil og god for de knap så øvede. 29'er jollen er en mere avanceret jolle, hvor det er nødvendigt med en del mere erfaring, for at kunne sejle jollen.

Trænere

Vores trænere er alle selv dygtige sejlere og de fleste har selv sejlet fra barnsben i Farum Sejlklub. Alle vores trænere gennemgår løbende Dansk Sejlunions instruktør- og trænerkurser.

Vi vil generelt søge at rekruttere træner-emner blandt klubbens egne ungdoms-sejlere. Vi lægger både vægt påde rent faglige egenskaber, men også på pædagogiske evner i forhold til små sejlere. Nye trænere bør være fyldt 15 år.

For at kunne sejle vores to store følgebåde FAS-40 og FAS-50 kræves der som minimum et speedbådskørekort. Dette kræves ikke for vores mindste følgebåd FAS-15, men af sikkerhedsmæssige årsager tilstræbes det at alle trænere skal have speedbådskørekort.

Ledelse

Ungdomsafdelingen ledes formelt af en ungdomsleder, som også er medlem af klubbens bestyrelse. Det daglige arbejde i afdelingen varetages dog af en kreds af aktive forældre, der er organiseret i et ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget består p.t. af 5 medlemmer og er delvist selvsupplerende.

Udvalget fordeler følgende opgaver mellem sig:

 • Kontakt til nye sejlere
 • Medlemsservice, deltagerliste, gebyropkrævning
 • Trænerkontakt og -rekruttering
 • Grejsupport
 • Håndtering af følgebåde
 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter
 • Sponsorkontakt
 • PR

Ungdomslederen står for følgende opgaver:

 • Repræsenterer ungdomsafdelngen i sejlklubbens bestyrelse og koordinationsudvalg.
 • Ansvarlig for ungdomsafdelingens økonomi, herunder håndtering af udlæg

Kontakt

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne er du meget velkommen til at kontakte klubbens ungdomsleder.